Indhold

Afsnittet handler om personers og virksomheders hæftelse for særlige kravtyper, der er fastlagt i en lov.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om lovregulering af hæftelsen (A.D.5.1)
  • Hæftelse for A-skat og AM-bidrag (A.D.5.2
  • Hæftelse for lønsumsafgift (A.D.5.3)
  • Ledelsens hæftelse ved uregistreret virksomhed, og ved manglende angivelse/indberetning forud for virksomhedsophør samt i forbindelse med fiktive eller falske fakturaer (A.D.5.4) (væsentlige ændringer)
  • Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel (A.D.5.5)
  • Hæftelse for unddraget skat og moms for private aftagere af ydelser (A.D.5.6)
  • Hæftelse for bo- og arveafgifter (A.D.5.7)
  • Hæftelse ved sambeskatning (A.D.5.8)
  • Solidarisk hæftelse ifølge punktafgiftslove (A.D.5.9)
  • Solidarisk hæftelse når en af de hæftende frigøres for sin hæftelse (A.D.5.10)