Indhold

Afsnittet handler om hvordan hæftelsesformen er i forskellige virksomhedsformer.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomhedsformer og deres hæftelse (A.D.4.1)
  • De enkelte virksomhedsformers hæftelsesforhold (A.D.4.2)