Indhold

Dette afsnit beskriver nærmere den lovbestemte snitflade mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført med OIL, og som er bevaret i INDOG.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetenceforholdet mellem Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed og Restanceinddrivelsesmyndigheden (A.D.2.1)
  • Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet (A.D.2.2)
  • Registrering, angivelse og betaling (A.D.2.3)