åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.1 Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler, fremgangsmåde og beføjelser der gælder, når Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed opkræver skatter og afgifter. Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for opkrævning (A.D.1.1)
  • Hvilke skatte og afgifter opkræves af Skatteforvaltningen (A.D.1.2)