åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.2.1.4.4.2 Praksis vedrørende skønsmæssig ansættelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis vedrørende skønsmæssig ansættelse.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om udarbejdelse af et ført og afstemt kasseregnskab A.C.2.1.4.4.2.1.
  • Lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.2
  • Unormal lav bruttoavance som støtte eller grundlag for skønsmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.2.3
  • Konkrete differencer, sandsynliggjorte fradragsberettigede udgifter og regnskabsmaterialets bortkomst A.C.2.1.4.4.2.4
  • Fejl i statusposter A.C.2.1.4.4.2.5