Indhold

 I dette afsnit beskrives, hvordan andelshavere i kooperationsbeskattede foreninger beskattes.

 Afsnittet indeholder:

  • Introduktion (C.D.8.7.6.1)
  • Indbetalt medlemskapital (C.D.8.7.6.2)
  • Beskatning af løbende acontoudbetalinger, efterbetalinger, driftskapital og lignende betalinger (C.D.8.7.6.3).