Skatteindberetningslovens kapitel 9 (SIL §§ 58-63) indeholder straffebestemmelser for den indberetningspligtige. Se afsnit A.C.3.