åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.2.3 Finansielle virksomheder mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forsikringsselskabers, pensionskassers og pengeinstitutters pligter til at indberette.

Afsnittet indeholder:

 • Forsikringsselskabers indberetningspligt (A.B.1.2.3.1)
 • Pensionskasser, pensionsfonde samt andre der udbetaler pensioner og arbejdsmarkedets tillægspensioner mv. (A.B.1.2.3.2)
 • Pengeinstitutter m.fl. indberetning om pensionsordninger (A.B.1.2.3.3)
 • Renter af indskud og andet afkast (A.B.1.2.3.4)
 • Ydelse eller formidling af lån - renter ved for sen betaling (A.B.1.2.3.5
 • Pengeinstitutter, finansieringsselskaber, advokater og andre der modtager pantebreve med pant i fast ejendom (A.B.1.2.3.6)
 • Kvartalsvise renteindberetninger af udlånsrenter og pantebreve i fast ejendom (A.B.1.2.3.7)
 • Betalinger fra pengeinstitutter m.fl.  til kunder af gebyrer og provisioner modtaget fra investeringsinstitut (A.B.1.2.3.8)
 • Adgang til eSkatData for finansielle rådgivere (SIL § 15b) (A.B.1.2.3.9)
 • Udbytte ved aktier i depot til forvaltning (A.B.1.2.3.10)
 • Årlig indberetning af aktier mv. i depot til forvaltning (A.B.1.2.3.11)
 • Årlig indberetning for depositaren eller kontoføreren (A.B.1.2.3.12)
 • Finansielle institutter - værdipapirer (A.B.1.2.3.13)
 • Finansielle virksomheders ydelser ved kunde- eller medlemsprogram (A.B.1.2.3.14)
 • Formidlere af handel med værdipapirer - indberetning efter aftale (A.B.1.2.3.15)
 • Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (A.B.1.2.3.16)
 • Finansielle institutters underretningspligt af de indberettede (A.B.1.2.3.17)