Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligter for arbejds- og hvervgivere mv., som fremgår af kapitel 1 i SIL.

Afsnittet indeholder

  • Indberetning af A-indkomst (A.B.1.2.2.1)
  • Indberetning af B-indkomst (A.B.1.2.2.2)
  • Indberetning af øvrige beløb (A.B.1.2.2.3)
  • Oplysninger om goder og udbytte, der er stillet til rådighed (A.B.1.2.2.4)
  • Indberetning af vederlag ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold (A.B.1.2.2.5)
  • Selskabers indberetningspligt for ansattes erhvervelse af aktier (A.B.1.2.2.6)