Indhold

Dette afsnit omhandler fristerne for indgivelse af oplysninger for fysiske personer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fysiske personer med frist 1. maj i året efter indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.6.1.1)
  • Fysiske personer med frist 1. juli i året efter indkomstårets udløb (A.C.2.1.2.1.6.1.2)
  • Fysiske personer, som modtager et oplysningsskema efter SKL § 5 (A.C.2.1.2.1.6.1.3)

Regel

Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse efter regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, skal efter SKL § 10, stk. 1 give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 10, stk. 1 og A.C.2.1.2.1.5.1

Undtagelse:

Efter SKL § 10, stk. 2, skal følgende personer senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2:

  • Personer, som modtager en årsopgørelse, men som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive et oplysningsskema, jf. § SKL 8, stk. 1, nr. 2.
  • Personer, som modtager en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2.
  • Personer, som giver Skatteforvaltningen meddelelse om, at de ønsker at indgive et oplysningsskema, jf. SKL § 8, stk. 3.

Se SKL § 10, stk. 2.

Fysiske personer, som er omfattet af SKL § 5, skal give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2 senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 11.