Indhold

Dette afsnit handler om Udbetaling Danmarks indberetningspligt om visse ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetningen
  • Hvilke oplysninger skal indberettes.

Se SIL § 36.

Regel

Efter SIL § 36, skal Udbetaling Danmark hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de indbetalinger, som er modtaget i det forudgående kalenderår, af beløb omfattet af

  1. § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og

  2. § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Indberetningen

Udbetaling Danmark skal årligt indberette om de i det forudgående kalenderår modtagne indbetalinger af beløb efter § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente. Bemærk, at bekendtgørelsen om statshusmandsbrug m.m. og jordrente er ophævet ved § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1176 af 22. september 2016, dog således at bekendtgørelsen om statshusmandsbrug m.m. og jordrente fortsat finder anvendelse i visse tilfælde, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1176 af 22. september 2016.

Bestemmelsen sikrer, at oplysningerne kan fortrykkes på de pågældendes årsopgørelser.

Hvilke oplysninger skal indberettes

Efter SIL § 36, stk. 2, skal indberetningen indeholde oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. De identifikationsoplysninger, der skal indberettes, er de oplysninger, som følger af SIL § 52, og de i medfør af SIL § 52, stk. 3, udstedte regler. Se afsnit A.B.1.3.5 om identifikationsoplysninger om den skattepligtige, som der indberettes om.

Bemærk

Indberetning skal foretages til Skatteforvaltningen senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SIL § 54.