Indhold

Dette afsnit handler om Udbetaling Danmarks indberetningspligt om fleksydelsesbidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetningen.

Se SIL § 35.

Regel

Udbetaling Danmark skal for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår. Se SIL § 35.

I SIL § 35 var det tidligere anført, at det var Beskæftigelsesministeriet, der skulle indberette til Skatteforvaltningen om modtagelse af fleksydelsesbidrag efter lov om fleksydelse.

Administrationen af fleksydelsesordningen blev imidlertid overført til Udbetaling Danmark i maj 2015. Ved en fejl blev bestemmelsen om indberetning af indbetalte fleksydelsesbidrag ikke ændret. Dette er ved § 2 i lov nr. 1574 af 27/12/2019 med ikrafttrædelse den 1. januar 2020 rettet, så henvisningen til Beskæftigelsesministeriet som indberetningspligtig myndighed i SIL § 35 er ændret til Udbetaling Danmark.

Indberetningen

Efter SIL § 35 skal Udbetaling Danmark for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår.

Indberetningen skal indeholde oplysning om identifikation af bidragsyderen. Identifikationen af indbetaleren skal ske efter de nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes, og som følger af SIL § 52, og de i medfør af SIL § 52, stk. 3, udstedte regler. Se afsnit A.B.1.3.5 om identifikationsoplysninger om den skattepligtige, som der indberettes om.

Indberetningen af fleksydelsesbidrag foretages ved at oplyse det samlede beløb af kalenderårets fleksydelsesbidrag fra den enkelte bidragsyder. Med indberetningen sikres, at fradrag for fleksydelsesbidrag kan fortrykkes på årsopgørelsen.

Bemærk

Indberetning skal foretages til Skatteforvaltningen senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SIL § 54.