Indhold

Dette afsnit handler om indberetning efter lov om indkomstregistret, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 1305 af 20. november 2023 (indkomstregisterloven).

Det er i indkomstregisterloven (IKR) fastsat, at oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold m.v. skal indberettes digitalt til eIndkomst (Indkomstregisteret) eller eKapital, og at indberetning som undtagelse kan ske ved at anvende blanketter på papir.

Afsnittet indeholder: