åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.3 Skatteindberetningslovens fælles bestemmelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de fælles regler for pligter til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv. efter skatteindberetningsloven.

De fælles administrations- og kontrolbestemmelser findes i skatteindberetningslovens (SIL) kapitel 8 (§§ 47-57).

Endvidere er der fastsat regler i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, om skatteindberetning m.v. 

Afsnittet indeholder:

 • Pligt til at indberette oplysninger (A.B.1.3.1)
 • Registreringspligt ved indberetningspligt (A.B.1.3.2)
 • Virksomhedsophør og valutakursomregning (A.B.1.3.3)
 • Digital indberetning af oplysninger til eIndkomst eller eKapital (A.B.1.3.4)
 • Identifikation af de skattepligtige, som der indberettes oplysninger om (A.B.1.3.5)
 • Frister for indberetningen (A.B.1.3.6)
 • Genindberetning og underretning (A.B.1.3.7)
 • Indberetning ved civilretligt sameje af aktiver og låneforhold (A.B.1.3.8)
 • Regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger (A.B.1.3.9)
 • Sanktioner ved manglende opfyldelse af indberetningspligt (A.B.1.3.10)
 • Straffebestemmelser (A.B.1.3.11) (tidligere afsnit A.B.1.4)

Bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler

Efter SIL § 55 kan skatteministeren fastsætte generelle regler om selve indberetningen.

Bestemmelsen indeholder en generel bemyndigelse til, at skatteministeren kan fastsætte fælles regler om selve indberetningen efter loven. Bemyndigelsen giver ikke mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte specifikke regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes i relation til de enkelte bestemmelser i loven. Derimod giver bemyndigelsen mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte generelle regler, som omfatter flere af eller alle indberetningspligterne i loven.

Bemyndigelsen er udnyttet i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, om skatteindberetning m.v. (SIB), hvor der er fastsat nogle fælles regler om, hvem indberetningen skal foretages til, hvordan indberetningen skal foretages, og at indberetningen skal foretages i danske kroner.