Dette afsnit omhandler indberetningspligt for digitale platformsoperatører efter SIL § 43 og Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 ("DAC7").

Afsnittet indeholder tillige fortolkningsbidrag i relation til SIL § 48, stk. 2 og 3, SIL § 52, stk. 3, SIL § 56, stk. 1 og 2, SIL § 57, stk. 2, SIL § 59, stk. 2, og SIL § 59 a.

Indhold: