Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelser efter kildeskatteloven til kontrol, herunder om arbejdsgiverkontrol og indeholdelsespligt, samt andre kontrolbestemmelser i kildeskatteloven og andre forskellige afgiftslove etc. Se KSL § 86, som ændret ved Lov nr. 789 af 04/05/2021, og KSL § 86 A, § 86 B, og § 86 C.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrolbeføjelser (afsnit A.C.2.2.1)
  • Pålæg om at føre digital logbog (afsnit A.C.2.2.2)
  • Pålæg om at anvende et lønservicebureau (afsnit A.C.2.2.3)
  • Videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig (afsnit A.C.2.2.4)