Søgeord Afsnit
- - Afstemning 9.
- - Ansættelsesoplysninger 2.
- - Betaling 10.
- - Dispositionsdato 6.
-
-
Excel- og csv-indberetningsformat
19.
- - Feriekasser og administrative feriepengeudbetalere 8.3.6.
- - Feriepenge generelt  8.3.
-
-
Feriepenge felter - beskrivelse
8.3.0
- - Feriepenge fortsættende funktionærer 8.3.4.
-
-
Feriepenge fratrædende funktionærer
8.3.2.
- - Feriepenge generelt  8.3.
-
-
Feriepenge timelønnede
8.3.1
- - Forud bagud markering 6.
- - Grønlandsskat generelt 16.
- - Indkomsttype 3.
- - Indtægtsarter generelt 8.7.
- - Landekoder 18.
- - Lønperiode start slut 6.
- - Nulangivelse 12.
- - Periodeadvis 13.
- - Personalegoder generelt 8.4.
- - Produktionsenhedsnummer 7.1.
- - Rettelser generelt 14.
- - Skattekort bestilling 3.
- - Søindkomst generelt 15.
- - Ydelsesrefusion generelt (kun offentlige virksomheder) 8.8.
       
Feltnr Felttype Feltnavn Afsnit
11 Kryds Ej automatisk beregning af befordringsfradrag Udgået
13 Beløb A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag 8.2
14 Beløb A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag 8.2
15 Beløb Indeholdt A-skat 8.2
16 Beløb Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) 8.2
19 Beløb Værdi af fri bil til rådighed 8.4.
20 Beløb Værdi af fri telefon mm. 8.4.
21 Beløb Værdi af fri kost og logi 8.4.
22 Beløb Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk pensionsselskab/-institut eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning 8.5
23 Beløb Am-bidrag (8 pct.) af indskud indberettet under feltnr. 22 8.5
24 Kode Godkendelsesnummer for anden godkendt udenlandsk pensionsordning  8.5
25 Beløb Skattefri del af udbetaling fra anden godkendt udenlandsk pensionsordning  8.5
26 Beløb Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling 8.4.
36 Beløb B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag 8.6.
37
Beløb
Offentlige tilskud og godtgørelser til virksomhed 8.6
38 Beløb B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag 8.6.
39 Beløb Hædersgaver 8.6.
40 Kryds Naturalieydelser 8.6.
40 Tekst Yderligere oplysninger til felt 40 8.6.
41 Beløb Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskab 8.6.
42 Beløb Am-bidrag af indskud i medarbejderinvesteringsselskab 8.6.
43 Kode Cvr-nr. på medarbejderinvesteringsselskab 8.6.
45 Tekst Sats-type for ATP-bidrag 8.2
46 Beløb ATP-bidrag 8.2
47
Beløb
OP-bidrag
8.2
48 Beløb Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 8.6.
50 Beløb Værdi af fri helårsbolig 8.4.
51 Beløb Værdi af fri sommerbolig 8.4.
52 Beløb Værdi af fri lystbåd 8.4.
53 Beløb Værdi af fri medie-/radiolicens 8.4.
55 Beløb Værdi af andre personalegoder, der overstiger bundgrænse.  8.4.
56 Beløb Værdi af andre personalegoder, uden bundgrænse.  8.4.
57 Beløb A-indkomst fra aldersopsparing 8.5.
58 Beløb A-skat af aldersopsparing 8.5.
59 Beløb Foreløbig A-skat af aldersopsparing 8.5.
63 Kryds Fri befordring mellem hjem og arbejde mv. 8.4.
68 Tekst Yderligere tekstoplysninger 8.6.
69 Beløb Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse 8.4.
70 Beløb Den del af 0069, der er indbetalt til pensionsordning. 8.4.
71 Beløb Den del af 0069, der er tingsgaver 8.4.
83 Antal Sødage 15.
88 Beløb Fritaget for udligningsskat 8.5.
89 Beløb Bidrag til obligatorisk udenlandsk social sikring 8.5.
91 Beløb Gruppelivsforsikring i pensionsindskud 8.5.
96 Beløb Sundhedsforsikring i pensionsindskud 8.5.
98 Beløb Tilbagebetaling af kontanthjælp 8.6
99 Tekst Pinkode 8.6
113
Beløb
A-indkomst, udbetalt som feriepenge
8.2
114 Tekst YR-kontonummer - ikke-kommunale ydelser 8.8.
115 Tekst YR-kontonummer - kommunale ydelser 8.8.
143 Kode RUT-nr. på udenlandsk arbejdsgiver vedr. AFU 8.6.
147 Beløb Lønmodtagers pensionsandel 8.2
148 Beløb Arbejdsgivers pensionsandel 8.2
157 Beløb Indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning 16
158 Beløb Skat af indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning 16
198 Beløb Bruttoferiepenge - timelønnede 8.3.0.
200 Antal Antal løntimer 8.1
200 Antal Ydelsestimer (kun for offentlige myndigheder) 8.1
201 Beløb Bruttoferiepenge 8.3.0.
202 Beløb Nettoferiepenge - timelønnede 8.3.0.
203 Antal Optjente feriedage - timelønnede 8.3.0.
209 Kode Se-nr. på feriepengeudbetaler 8.3.0.
210 Beløb Bruttoferiepenge - fortsættende funktionær 8.3.0.
211 Antal Feriedage - fortsættende funktionær 8.3.0.
214 Tekst YR-ydelsesperiode  8.8.
215 Tekst YR-periode for tilskud og refusion 8.8.
216 Tekst YR-udløsende cpr-nr. 8.8.
218 Kode Cvr-/se-nr. på udbetalende FerieGarantiOrdning 8.6.
220 Kryds Ingen forhold mellem løn og timer 8.1
248 Beløb Opsparing til søgne- og helligdags betaling 8.6.
249 Beløb Opsparing til feriefridage 8.6.
400 Beløb Am-bidrag af tilsagnsordning Tekn vejl.