Ophører virksomhedens pligt til at indberette, skal Erhvervsstyrelsen have besked senest 8 dage efter pligtens ophør.

Afmeld virksomheden for indberetningspligt her:

 • Gå ind på virk.dk og tast "40.003" i søgefeltet.

 • Klik på "Ophørsblanketten".

 • Klik på "Start".

 • Der åbnes en manuel blanket, som skal udfyldes. 
  Blanketten er ens for alle typer virksomhed.

 • Udfyld feltet for cvr-nr.

 • Udfyld navn og adresse mv. i Rubrik 1.

 • Rubrik 2 under punktet "Anden afgift" anføres datoen for ophør af pligten til at indberette indtægter fra udlejning af fritidsboliger.
  Under punktet "Skriv afgiftens navn" skrives "Fritidsbolig SKL 11G" 

 • Rubrik 3 til og med 6 skal ikke udfyldes ved ophør af indberetningspligten.

 • Rubrik 7 kan udfyldes med supplerende oplysninger.

 • Underskriv blanketten i Rubrik 8. Underskrives blanketten ikke af ejer selv, skal anmelder-identifikation udfyldes.

Blanketten skal sendes til:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø

Eller virksomhed@erst.dk

Når registreringen er færdigbehandlet, dannes et nyt registreringsbevis. Find det i Tastselv Erhverv under profiloplysninger.

Ophører hele virksomheden, skal Erhvervsstyrelsen have besked senest 10 dage efter ophør. Det gælder ved almindelig afmeldelse og fx konkurs, fusion mv. Det gøres på virk.dk/Lukke virksomhed.

Ved ophør skal indberetning for ophørsåret ske senest 10 dage efter afmeldelsen.

Virksomhedens skal ved ophør sikre, at Skattestyrelsen fortsat kan komme i kontakt med virksomheden eller dennes repræsentant, hvis der er spørgsmål til indberetningerne. Navn, telefonnummer og mailadresse på kontaktperson skal sendes til Skattestyrelsen på ekapital@sktst.dk.