Dato for offentliggørelse
23 okt 2018 10:07
Serienummer
S nr. 50
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan forskningsinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

►Du kan rette din indberetninger frem til 1. hverdag i april 4 år efter indkomståret.◄

ISBN-nummer
978-87-417-0421-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen