Udvekslingen af data mellem indberetter og Skattestyrelsen sker efter et bestemt mønster, enten ved enkelt- eller masseindlevering. Skattestyrelsen "kvitterer" altid for modtagelse af data.

Enkeltindlevering
Definition: én XML-fil indleveret via Webservice (REST API).
Ved indberetning i TastSelv Erhverv Enkeltindberetning dannes XML-filen automatisk "bagved".

Kvittering kan søges frem i TastSelv Erhverv. Læs mere i afsnit 6.2 i teknisk vejledning.

Masseindlevering
Definition: én eller flere XML-filer indleveret i en zip komprimeret fil via TastSelv Erhverv filoverførsel, Webservice (REST API) eller FTPs Gateway.

Læs mere detaljeret om kvittering og svarfiler i den tekniske vejledning, afsnit 5.