Jobfradrag

Fra og med indkomståret 2018 er der indført et jobfradrag, der fragår i den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 K, stk. 1.

Beregningsgrundlag

Jobfradraget beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag i det omfang, grundlaget overstiger en bundgrænse med et grundbeløb på 171.300 kr. (2010-niveau). Se afsnit C.A.4.3.7. om det almindelige beskæftigelsesfradrag. Efter regulering i henhold til PSL § 20, udgør bundgrænsen for jobfradraget 208.700 kr. i 2023 (202.700 kr. i 2022).

Beregningsprocenter mv.

I 2023 udgør jobfradraget 4,5 pct. af beregningsgrundlaget ud over bundgrænsen, dog maksimalt et grundbeløb på 2.200 kr. (2010-niveau), jf. LL § 9 K, stk. 2. Efter regulering i henhold til PSL § 20 udgør det maksimale jobfradrag 2.700 kr. i 2023 (2.700 kr. i 2022).