Indhold

Afsnittet indeholder:

• Databeskyttelsesrådgiverens funktion
• Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiverens funktion

Databeskyttelsesforordningens artikel 37 indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet Data Protection Officer eller DPO. Databeskyttelsesrådgiveren skal understøtte den dataansvarlige i at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Det skal databeskyttelsesrådgiveren gøre ved at rådgive den dataansvarlige om, hvordan denne efterlever databeskyttelsesforordningen og overvåge, hvordan den dataansvarlige efterlever reglerne inden for området. I databeskyttelsesforordningens artikel 39 er det desuden et krav, at databeskyttelsesrådgiveren fungerer som kontaktpunkt for Datatilsynet og for borgere og virksomheder, som har spørgsmål til den dataansvarliges behandling af personoplysninger.

I Skatteministeriets koncern er der udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, som dækker Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Databeskyttelsesrådgiveren er organisatorisk placeret i ►Skattestyrelsen.◄ [ændret pr. 1. maj 2024]

Databeskyttelsesrådgiveren løser sine opgaver uafhængigt og må ikke modtage instrukser fra ledelsen om, hvordan den skal udføre sine opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren afrapporterer til den øverste ledelse i Skatteministeriets koncern.

Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Henvendelse til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver kan rettes til:

►Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Skattestyrelsen
Hannemanns Allé 25
2300 København S.

E-mail: dpo@sktst.dk

Vi anbefaler, at du ikke sender cpr-nummer eller øvrige fortrolige og følsomme personoplysninger via ukrypteret mail til DPO’en.◄

►Se også

Link til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

https://www.skatteforvaltningen.dk/om-databeskyttelsesraadgiveren