Dato for udgivelse
09 Mar 2018 14:00
Resumé

Køber og sælger man Bitcoins, er der en formodning for, at det sker som led i spekulation. Gevinst og tab ved salg af Bitcoins foretaget med spekulationshensigt er skattepligtig. Det fremgår af den første afgørelse af sin art, som Skatterådet har truffet.

 


Skatterådet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at køb og salg af Bitcoins er sket med spekulation for øje, og at gevinst og tab derfor er skattepligtig. Det er den første sag af sin art, der har været forelagt Skatterådet.

- For første gang har vi nu haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af Bitcoins. Og vores konklusion er, at hvis man har købt Bitcoins, så vil der typisk være tale om spekulation i skattemæssig forstand. Og spekulation er skattepligtig, siger Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet og fortsætter:

- Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Bitcoins er let omsættelige og findes alene elektronisk og har derfor ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, fx malerier. Derfor er udgangspunktet, at købet er sket med det formål at opnå gevinst og dermed i spekulationsøjemed, forklarer Hanne Søgaard Hansen.

Med Skatterådets afgørelse understreges det også, at det ikke er en betingelse, at spekulationshensigten er hovedbegrundelsen for et køb. Det er tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved købet.

Når der skattemæssigt er tale om spekulation, så vil en gevinst være skattepligtig som personlig indkomst. Et tab vil kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.

Tidligere afgørelse om Bitcoins
Skatterådet har tidligere afgjort en sag, der vedrørte en anden problemstilling om Bitcoins. I den konkrete sag traf Skatterådet afgørelse om, at en virksomheds brug af Bitcoins som betalingsmiddel var indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatterådet skulle derfor ikke tage stilling til, om der var tale om spekulation. 


Læs Skatterådets afgørelse - SKM2018.104SR

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818