Indhold

Dette afsnit handler om de regler for genbehandling af ejendomsvurderinger, der gælder fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020.

Reglerne i afsnittet skal kun anvendes ved genoptagelse eller revision af egen drift, hvor Vurderingsstyrelsen har udsendt varsel om ændring af vurdering før den 1. november 2020, eller hvor en anmodning om genoptagelse er indsendt før 1. november 2020.

Afsnittet indeholder: 

  • Hvilke vurderinger kan ændres (afsnit A.A.8.4.2.2.1)
  • Hvilken myndighed kan ændre en vurdering eller en del af en vurdering (afsnit A.A.8.4.2.2.2)
  • Hvilke adgange er der til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering (afsnit A.A.8.4.2.2.3)
  • Hvem kan foranledige en ændring af en vurdering eller en del af en vurdering (afsnit A.A.8.4.2.2.4)
  • Ændring ved ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse (afsnit A.A.8.4.2.2.5)
  • Vurderingsstyrelsens supplerende adgang til ændre vurderinger eller dele af vurderinger ved revision (afsnit A.A.8.4.2.2.6)  
  • Afledte ændringer af nyere vurderinger som følge af en afgørelse i en klagesag (afsnit A.A.8.4.2.2.7)
  • Konsekvenserne af en vurdering eller en ændring af en vurdering (afsnit A.A.8.4.2.2.8)
  • Praksis (afsnit A.A.8.4.2.2.9).

For reglerne vedrørende genoptagelse og revision efter den 31. oktober 2020 se afsnit A.A.8.4.2.1, f.s.v.a. vurderinger foretaget i det tidligere ejendomsvurderingssystem.

Regler i dette afsnit er beskrevet i nutid, da der fortsat behandles sager om ændring af vurdering herefter.