Indhold

Dette afsnit handler om de frister for sagsbehandling, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL § 20 a og beskrevet i afsnit A.A.7.4.10.

Afsnittet handler også om de særlige regler om afgørelse om vurdering af fast ejendom, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure.

Afsnittet indeholder:

  • Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom (A.A.7.9.1)
  • Særlige regler om afgørelse - vurdering af fast ejendom (A.A.7.9.2).

Regel

De særlige regler om fastsættelse af frister ved deklaration og om Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration, er lovfæstet i SFL kapitel 7 a, der er indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 og justeret ved lov nr. 278 af 17. april 2018. Skatteforvaltningsloven (SFL) er senest ændret ved lov nr. 2614 af 28. december 2021.

Disse ændringslove er samlet i følgende lovbekendtgørelse: