Dato for udgivelse
25 Sep 2017 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 13:52
SKM-nummer
SKM2017.560.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
18A-1885/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelse, mærkning, prøvesag
Resumé

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, ved den 28. september 2016 at have anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger – i forbindelse med kørsel på offentlige veje uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Selskabet skulle betale sagens omkostninger.

Reference(r)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.A.8.5.14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af byretsdommer

Hans Martin Mikkelsen

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 30. marts 2017.

T, Y1-adresse, er tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsens § 117, stk. 3, jf. § 87, ved den 28. september 2016 på adressen Y2-adresse i Y3-by som registreret ejer og bruger af varebil med registreringsnummer Q med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, at have undladt at mærke siderne af varebilen med oplysninger om virksomhedens CVR-nummer og virksomhedens navn eller logo.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Sagens oplysninger

T er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at vedgå den rejste tiltale.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale, jf. retsplejelovens § 897, stk.1.

Rettens begrundelse og afgørelse

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. registreringsbekendtgørelsens § 117, stk. 3, jf. § 87.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 5.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.