Dato for udgivelse
30 jun 2017 06:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 sep 2016 07:31
SKM-nummer
SKM2017.433.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
5-6622/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelse, mærkning, prøvesag, varebil, logo, navn
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet han den 11. januar 2016 havde anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T’s virksomhed som registreret ejer og bruger – uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87, stk. 1 og stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, E.A.8.5.14

Parter 

Anklagemyndigheden 

Mod 

Afsagt af byretsdommer 

Jens Lind 

Sagens oplysninger 

T er tiltalt for overtrædelse af 

bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer § 117, stk. 3, jf. § 87, stk. 1 og stk. 2,

ved den 11. januar 2016 på Fyn at have undladt at mærke siderne på varebil reg. nr. ...Q der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med Ts virksomhed G1 som registreret ejer og bruger - med oplysninger om virksomhedens navn og logo samt virksomhedens cvr. nr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har været indkaldt til et retsmøde, men er udeblevet uden at oplyse om en lovlig grund.

Tiltalte anses derfor for at have tilstået forholdet, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Herefter, og da sagens omstændigheder ikke taler imod det, dømmes tiltalte i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer § 117, stk. 3, jf. § 87, stk. 1 og stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

Tiltalte T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.