Du kan bruge TARIC til fx at finde toldsatser, indførselsbestemmelser og valutakurser eller foretage toldberegninger og formidle data fra Toldtariffen.

Find en vejledning til, hvordan du angiver certifikatkoder i importangivelser.

Søg i TARIC (DK)

Søg i TARIC (EU)

Ved at bruge TARIC, kan du få præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger.
TARIC er et elektronisk opslagsværktøj. Det indeholder bl.a.:

 • Toldtariffens varekoder og varebeskrivelser
 • Toldsatser
 • Præferenceordninger
 • Toldsuspensionsordninger
 • Antidumping/udligningsordninger
 • Varebestemmelser
 • Valutakurser

TARIC opdateres dagligt mandag - fredag.

TARIC består af flere forskellige undermenuer. Herunder beskrives menupunktet Toldordninger. Opbygning og funktionalitet er stort set det samme i de andre menupunkter.

Toldordninger for varekode

I denne menu skal du først vælge enten import eller eksport.

Udfyld derefter rubrikkerne Varekode og Land.

Tryk derefter på Søg.

Herefter kan du se de mulige toldsatser samt evt. krav for at få de forskellige toldsatser (kun ved import). Desuden vises evt. betingelser for at du kan importere/eksportere varen.  Når du holder pilen over informationen i felterne, og der vises en hånd, kan du få yderligere oplysninger.

Fra kolonnen Forordning kan du trykke dig videre til forordningen (EU-Tidende), som er knyttet til toldsatsen/betingelsen. Dette virker dog ikke på nationalt integrerede ordninger. Nationalt integrerede ordninger vises med et Dannebrogsflag ud for ordningen.

For at kunne anvende TARIC skal din computer som minimum have Windows 98, NT, Vista, XP m.fl.

Desuden anbefales det at bruge Internet Explorer. Hvis du oplever problemer med fx Explorer 10, kan det blive nødvendigt at foretage ændringer i document mode ved at klikke på kompatibilitet-ikonet. Ved anvendelse af andre browsere end Internet Explorer, kan der også forekomme visse problemer. Nogle specifikke browsere kan ikke anvendes. Dette gælder fx Mozilla Firefox.
I forbindelse med seneste browserversioner kan visningen af TARIC genoprettes ved at ændre kompatibilitetsindstillingerne fra sidemenuen i browseren.

Toldtariffen bruges som grundlag for behandlingen af told i forbindelse med import. og eksport af varer. Det er blandt andet i toldtariffen, at alle varer tildeles en varekode. Se mere i Toldtariffen. TARIC er den digitale udgave af Toldtariffen.

Toldtariffen omfatter blandt andet:

 • Varekoder
 • Varebeskrivelser
 • Notehenvisninger
 • Tarifmæssig told
 • Oplysning om supplerende mængde bilagshenvisninger til antidumping mv.

Her kan du downloade forskellige udtræk af toldtariffen.

Download i fast filformat

Download i XML-format

XML-filen generes hver søndag samt den 10. i måneden. Filen indeholder bl.a. TARIC-data som varekoder, toldordninger, fodnoter, antidumping og tillægskoder, der kan indlæses i virksomhedens system.

Bemærk, at der løbende laves ændringer i TARIC-data. Det betyder, at jo tættere vi er på den 1. i den efterfølgende måned, jo mere præcise er data. Der er i dag to muligheder for XML, som du kan læse om herunder.

Standardudtræk i XML-format, gyldig fra den 1. i næste måned

Dette udtræk indeholder varekoder, som er gyldige fra den 1. i den efterfølgende måned. Det betyder, at varekoder, som udløber inden den 1. i den efterfølgende måned, ikke fremgår af XML-filen.

Udvidet udtræk i XML-format for indeværende og næste måned (nyt pr. 15.10.2022)

XML-filen har samme format/struktur som ovenstående, men med følgende to ændringer:

 • Flere toldordninger (næsten alle)
 • Perioden er udvidet, så den inkluderer alle gyldige varekoder i både indeværende og efterfølgende måned.

Det betyder, at varekoder, som udløber inden den 1. i den efterfølgende måned, også indgår i XML-filen.

Begge XML-løsninger anvender samme XSD

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.