Dato for udgivelse
21 Feb 2017 08:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2017 08:41
SKM-nummer
SKM2017.102.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1789065
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Chokoladeafgiftsloven, kagemasse, nødder, afgiftspligt
Resumé

Skatterådet præciserer, at såfremt en masse har indhold, helt eller delvist, af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art, anses massen for omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit E.A.2.3.3. Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit E.A.2.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

1. Sammenfatning

Skatterådet har i SKM2016.351.SR truffet afgørelse om, at såfremt en masse har helt eller delvist indhold af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art, er massen omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3. Hvis massen har indhold af kakao, og kakaoen er karaktergivende, vil massen være omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

På baggrund af Skatterådets afgørelse vil eksemplet i den juridiske vejledning, hvor et produkt som sælges som "Peanut Butter", og fremtræder som en lysebrun masse af smøragtig konsistens, fremstillet af formalede jordnødder tilsat sukker og salt samt 10 pct. hakkede jordnødder, anses for omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Produktet har tidligere ikke været omfattet af det afgiftspligtige vareområde.

2. Baggrund og problemstilling

Skatterådet bekræfter i SKM2016.351.SR, at en masse med indhold af abrikoskerner er omfattet af det afgiftspligtige vareområde efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3.

 

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning 2017-1, afsnit E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne, at

(...)

           " Masser

Det afgiftspligtige vareområde omfatter masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser, fx marcipan og nougatmasse, som er egnet til menneskeføde. Se CHOAL § 1, stk. 1, nr. 3.

Det afgiftspligtige vareområde afspejler en afgiftsmæssig ligestilling mellem marcipan og produkter med tilsvarende karakteristika.

Ved vurdering af, om et produkt er omfattet af det afgiftspligtige vareområde, kan der lægges vægt på, om produktet er helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser.

Eksempler: Masser

  • En masse med indhold af abrikoskerner, som anvendes til fremstilling af kager, anses for omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se SKM2016.351.SR.
  • Produktet anvendes som levnedsmiddel til vegetarer, og fremtræder som en gullig masse, der består af jordnødder, gluten, løg, vand og salt. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
  • Produktet anvendes som remonce til wienerbrød, og fremtræder som en blød, gul masse, som består af margarine, sukker og mandelmasse. Produktet er omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
  • Produktet anvendes af bagere og konditorer til brug som indlæg i roulader med videre, og fremtræder som en gullig masse, som består af 60 % fedtstof, 20 % sukker og 20 % mælk, emulgator og smøraroma. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde.
  • Produktet sælges som "Peanut Butter", og fremtræder som en lysebrun masse af smøragtig konsistens, fremstillet af formalede jordnødder tilsat sukker og salt samt 10 % hakkede jordnødder. Produktet er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde"

(...)

3. Regelgrundlaget

Lovgrundlag

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016.

" Kapitel 1

Afgift af chokolade- og sukkervarer

Afgiftspligtigt område

§ 1. Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

(...)

3) Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af sådanne masser.

(...) 

Forarbejder

Lov nr. 254 af 12. juni 1922 Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m.m.

"§ 1 Af efternævnte Chokolade- og Sukkervarer m.m. svares en omsætningsafgift af 25 pCt. af Varens Værdi. Afgiften omfatter Chokolade og Chokoladevarer af enhver Art, Kakaopulver og Kakaopræparater af enhver Art, Lakrids og Lakridsvarer af enhver Art, Marcipanmasse, Marcipan og Marcipanvarer af enhver Art, Masser, til hvis Fremstilling der helt eller delvis anvendes Mandler, Nødder eller Kærner af enhver Art samt Sukkervarer af enhver Art, herunder også kandiserede Sager.

(...)"

4. SKATs opfattelse

Det er som følge af Skatterådets bindende svar, SKM2016.351.SR, og lovens formulering, SKATs opfattelse, at såfremt en masse har helt eller delvist indhold af mandler, råstofafgiftspligtige nødder eller andre råstofafgiftspligtige kerner af enhver art, er massen omfattet af det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3. Hvis massen har indhold af kakao, og kakaoen er karaktergivende, vil massen være omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Det betyder, at eksemplet i den juridiske vejledning, afsnit E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne, vedrørende "Peanut Butter", som indeholder 10 pct. hakkede jordnødder, skal omformuleres, så det fremgår, at produktet vil være at anse for omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Afgiftspligten i eksemplet vil alene vedrøre jordnøddesmør med indhold af mandler, råstofafgiftspligtige nødder eller andre råstofafgiftspligtige kerner af enhver art. Eksempelvis vil jordnøddesmør med indhold af jordnøddepasta ikke være omfattet af afgiftspligten, da jordnøddepasta ikke er råstofafgiftspligtigt.

5. Gyldighed                                                                                                                                                        

Styresignalet har virkning fra 1. september 2017.

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne og afsnit E.A.2.3.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse, hvorefter styresignalet bortfalder.