Med  lov nr. 1665 af 20. december 2016 er der ved en ændring af SFL genindført regler om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager. Der er i den forbindelse indført en kontrolbestemmelse med henblik på at styrke Skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 58a som ændret ved § 7 i lov nr. 789 af 4. maj 2021.

Sigtet med bestemmelsen er at give Skatteforvaltningen et kontrolredskab, således at Skatteforvaltningen har mulighed for at undersøge, om et godtgørelsesbeløb er i overensstemmelse med den sagkyndiges regnskab.

Se endvidere afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse ved klagesager. Kontrolbestemmelserne er her nærmere beskrevet. Se afsnit A.A.13.16.

Se afsnit A.A.13.16.1 - Oplysningspligt efter opfordring og gennemførelse af kontrol på stedet.

Se afsnit A.A.13.16.2 - Daglige bøder.