Dato for udgivelse
23 Dec 2016 13:07
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1911179
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse armringsstænger af stål med oprindelse i Republikken Hviderusland.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2303 offentliggjort i EU-tidende L 345 af 20. december 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse armeringsstænger af stål (toldtariffens pos. ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 og ex 7214 99 95) med oprindelse i Hviderusland (BY).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/2303.

Forordningen trådte i kraft den 21. december 2016.