Dato for udgivelse
22 Dec 2016 13:20
Til
Virksomheder registret for dækafgiften
Sagsnummer
16-1903796
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Folketinget har vedtaget en ændring af Dækbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 1347 af 21/11/2016) som blandt andet reducerer antallet af gebyrsatser.


Folketinget har vedtaget en ny Dækbekendtgørelse nr.  1347 af 21/11/2016 , som medfører nogle ændringer.

 1. Antallet af gebyrsatser reduceres

 2. Dæk der indsamles i Danmark og regummireres kan under visse forudsætninger fritages for gebyr

1. Formindskelse i antallet af gebyrsatser til 4 kategorier

Pr. 1. januar 2017 reduceres antallet til 4 forskellige gebyrsatser i indberetningsbilledet i SKAT, idet gebyret fremadrettet fastsættes ud fra dækkets belastningsindeks. Hermed bliver det lettere at afgøre om et dæk tilhører den ene eller den anden gruppe.

De 4 gebyrgrupper er pr. 1. januar 2017 følgende:

 • 10,00 kr. pr. dæk med et belastningsindeks mindre end eller lig med 123 til anvendelse på knallerter, motorcykler, personbiler, varebiler og påhængskøretøjer, samt dæk med fælgdiameter mindre end eller lig med 10 tommer til anvendelse på andre motordrevne køretøjer. Herunder  regummirerede dæk med tilsvarende dimensioner og belastningsindeks.

 • 225,00 kr. pr. dæk med belastningsindeks på mere end 120 til anvendelse på personbiler, varebiler og påhængskøretøjer, samt dæk med fælgdiameter større end 10 og mindre end 19,5 tommer til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk.1 nr. 1.
  Herunder regummirerede dæk med tilsvarende dimensioner og belastningsindeks.

 • 75,00 kr. pr. dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk.1, nr. 1og med fælgdiameter større end eller lig med 19,5 og mindre end 24 tommer.
  Herunder regummirerede dæk med tilsvarende dimensioner og belastningsindeks.

 • 225 kr. pr. dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk.1, nr. 1, og med fælgdiameter større end eller lig med 24 tommer. Herunder regummirerede dæk med tilsvarende dimensioner og belastningsindeks.

3. Regummirerede dæk der indsamles i Danmark kan under visse forudsætninger fritages for gebyr

Virksomheden kan fritages for gebyr for dæk, hvis det kan dokumenteres at de regummirerede dæk er indsamlet i Danmark og følgende forudsætninger er opfyldt:

 1. Indsamling af dæk skal foretages miljømæssigt forsvarligt (Jævnfør §16 i Dækbekendtgørelsen)

 2. Dækkene er omfattet af §1 i Dækbekendtgørelsen.

 3. Indsamlingsvirksomheden er registreret hos Miljøstyrelsen jævnfør §19

 4. Indsamlingsvirksomheden har indsamlet eller modtaget dækkene uden at kræve særskilt vederlag for håndtering heraf

 5. Indsamlingsvirksomheden har leveret de indsamlede dæk til en virksomhed, der oparbejder dæk, og som er anerkendt af Miljøstyrelsen efter §20.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.

Henvendelse rettes til SKATs kundecenter

Med venlig hilsen

SKAT