Dato for udgivelse
20 dec 2016 09:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 nov 2016 12:47
SKM-nummer
SKM2016.617.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
9-3480/2016
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, administrativ straffesag, byret berigtiger salær af egen drift, advarsel
Resumé

T var sigtet for overtrædelse af momslovens § 81, jf. § 57, idet han ikke havde angivet moms for perioden 1. juni 2015 til 30. september 2015, selvom virksomheden havde solgt varer og udstedt fakturaer i den nævnte periode.

T forklarede, at han troede, at såfremt han angav momsen, skulle han betale tilsvaret, hvilket han ikke kunne. Derfor ventede T på betaling fra sin kunde. Sagen blev afsluttet med en advarsel.

Den 1. november 2016 afsagde retten kendelse vedrørende betaling af salær. Dommeren besluttede ved kendelse, at statskassen skulle betale salæret.

Den 11. november 2016 berigtiger retten sig selv af egen drift. Der træffes herefter kendelse om, at T skal betale salæret til forsvareren

Reference(r)

Momslovens § 81, jf. § 57.

Henvisning

-

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Advokat Peter Martin Blinkenberg, besk.)

Afsagt af byretsdommer

Marianne Peschcke-Køedt

....................................................................................

Byrettens kendelse af 1. november 2016, Rettens nr. 9-4766/2016

Ingen var mødt eller tilsagt.

Der blev fremlagt brev af 31. oktober 2016 fra advokat Peter Martin Blinkenberg, der anmoder om salær i sagen.

Retten fastsatte salær på 4.250,00 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Peter Martin Blinkenberg. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

.....................................................................................

Byrettens kendelse af 11. november 2016, Rettens nr. 9-4766/2016

Anklagemyndigheden

Mod

T

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt e-mail af 31. oktober 2016 fra SKAT med anmodning om salær til advokat Peter Martin Blinkenberg, idet sagen er afgjort med en advarsel.

Retten fastsatte salær på 4.250 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Peter Martin Blinkenberg. Salæret betales af T.

Sagen sluttet.

Retten hævet.