Dato for udgivelse
09 Dec 2016 13:00
SKM-nummer
SKM2016.582.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1666886
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2017 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,4 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 3,2 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

§ 3, nr. 14 i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit C.G.

I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2017 beregnet til -0,4 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2017 beregnet til 3,2 pct.