Dato for udgivelse
30 Nov 2016 10:19
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1782218
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget den Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2017.


Introduktion

Den 1. januar 2017 sker der omfattende ændringer i toldtariffen som følge af en ny revision af det Harmoniserede System (HS), der er udarbejdet i Verdenstoldorganisationen (WCO).

HS (6-cifrede varekoder) revideres hvert 5. år. For en forklaring bag ændringerne henvises til WCO's hjemmeside. HS danner grundlaget for toldtarifferne og udenrigshandelsstatistikkerne i mere end 200 lande, herunder EU's Kombinerede Nomenklatur (KN) og dermed Toldtariffen.

Ændringerne er indarbejdet i 2017 udgaven af KN (8-cifrede varekoder), der blev offentliggjort den 28. oktober 2016 i EU-Tidende nr. 294, forordning nr. 2016/1821

Endvidere er ændringerne på baggrund af Forordning nr. 2016/1047 om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) indarbejdet i KN pr. 1. januar 2017. 

Der kommer 687 nye KN-koder til, og der slettes 573 KN-koder.

For at give et overblik over ændringerne, henvises der til nedenstående links til korrelationstabeller mellem de gamle og nye KN-koder.

Når der er anført "ex" foran en position, betyder det, at det ikke er hele vareområdet fra den pågældende position, der flyttes til en ny position, men blot en del af vareområdet.

KN 2016-2017

KN 2017-2016

Tabellerne med tilhørende bemærkninger er kun vejledende og har ikke nogen legal status. Tariferingen skal fortsat ske på baggrund af de legale tekster i Toldtariffen (dvs. positionsteksterne og bestemmelser til afsnit og kapitler) samt de tilhørende Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen (De forklarende bemærkninger er ikke juridiske bindende, men er retningsgivende for tariferingen, da de angiver EU's anvendte fortolkninger af de gældende positionstekster og bestemmelser m.v).

SKAT har kommenteret på nogle af de væsentligste ændringer i KN 2017: SKATs kommentarer

SKAT vil i løbet af december måned udsende yderligere vejledningsmateriale omkring ændringerne i varekoderne på HS-niveau.

Konsekvenser

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra den 31. december 2016, såfremt den er berørt af ændringerne i KN for 2017. Selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare, er der ikke mulighed for at benytte en BTO påvirket af ændringerne efter 1. januar 2017.

Såfremt der ønskes en ny BTO, skal der indsendes en ny ansøgning herom.

Venlig hilsen

Tariferingscentret