Har du i løbet af 2021 helt eller delvist indfriet et kontantlån, der er optaget eller overtaget den 1. januar 1996 eller senere, skal du betale skat af en eventuel gevinst.

Du betaler dog kun skat af gevinsten, hvis der er tale om en ekstraordinær indfrielse. Det vil sige, at hvis du indfrier lånet ved at sælge ejendommen, skal du som hovedregel ikke betale skat.

Du skal ikke betale skat, hvis lånet er blevet udbetalt til den første debitor før den 27. juni 1993.

Gevinsten er kun skattefri, hvis indfrielsen sker i perioden fra seks måneder før til seks måneder efter handelen, og hvis det er den første indfrielse inden for det nævnte tidsrum. Der sker dog beskatning ved salg mellem ægtefæller - med mindre indfrielsen sker i forbindelse med ejerskifte som led i separation eller skilsmisse.

Er du i tvivl om, hvorvidt en eventuel kursgevinst er skattefri, bør du ringe til os på telefon 72 22 18 18.