Under dette afsnit er udelukkende beskrevet felter, der skal indberettes af offentlige myndigheder og A-kasser, jf. lov nr. 994 af 30/8/2015 vedrørende Ydelsesrefusion.

Der vil blive pligt til at indberette nedenstående felter fra indkomståret 2018. Felterne kan bruges fra den 30. november 2017. Det er også muligt at bruge felterne tilbage til 2016 og 2017.

114 YR-kontonummer - ikke-kommunale ydelser (feltnr. 0114)
Bruges af statslig myndighed (herunder Udbetaling Danmark) til indberetning af SU, folkepension, flexydelse og andre ydelser.

Kontonummer angives på denne måde:

 • Angivelsen af kontonummeret skal følge denne syntaks:

  • urn:oio:[myndighed]:konto:yyy

 • Eksempel på kontonummer:

  • urn:oio:su-styrelsen:konto:123

 • Specificering af myndighed og yyy:

  • [myndighed] = Navn på myndighed (der må ikke anvendes æ, ø, å, blanktegn eller specialtegn)

  • yyy = Entydigt kontonummer valgt af myndigheden/parten. Det anbefales, at der ikke anvendes æ, ø å, blanktegn og specialtegn.

I eIndkomst online skal de første karakterer i kontonummeret indtastes, hvorefter en liste af matchende kontonumre med kontonavn vil blive vist. I filindberetning skal det indberettes i record 6004.

Validering af feltet:

1. Kontonummeret eksisterer og er markeret gyldig

2. Der må ikke være indberettet både feltnr. 0114 og 0115 for samme ydelse/under samme record 6000.

3. Der må ikke være indberettet flere feltnr. 0114 eller 0115 for samme ydelse/under samme record 6000.

4. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 1 (ydelsesrefusion), skal også feltnr. 0214 være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

5. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 2 (løntilskud til arbejdsgiver) skal både feltnr. 0215 og 0216 også være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

6. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 3 (tilskud til borger) skal også feltnr. 0215 være indberettet for ydelsen/under samme record 6000 og feltnr. 0216 må ikke være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

7. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 2 (løntilskud til arbejdsgiver) skal se-nr. på indkomstmodtager/record 6000 (feltnr 5) være udfyldt med et gyldigt cvr-/se-nr.

115 YR-kontonummer - kommunale ydelser (feltnr. 0115)
Bruges af kommunal myndighed til indberetning af kontanthjælp, kontantydelse, løntilskud og andre ydelser.

Kontonummer angives på én af følgende to måder:

1. Kommunale ydelsessystemer, der ikke er tilsluttet den fælleskommunale serviceplatform og de fælleskommunale støttesystemer:

 • Angivelsen af kontonummeret skal følge denne syntaks, der følger RFC8141 fra W3C:

  • urn:oio:im:konto:a.bb.cc.d.eee

  • I "a.bb.cc.d.eee" erstattes bogstaverne af tal og fastlægges af IM.

 • Eksempel på kontonummer:

  • urn:oio:im:konto:5.57.73.1.007

 • Kontonummeret fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

  1. Hovedkonto

  2. Hovedfunktion

  3. Funktion

  4. Dranst

  5. Gruppe (kun hvor Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan har fastlagt en specifik gruppeangivelse)

2. Kommunale ydelsessystemer, der er tilsluttet den fælleskommunale serviceplatform og de fælleskommunale støttesystemer:

I eIndkomst online skal de første karakterer i kontonummeret indtastes, hvorefter en liste af matchende kontonumre med kontonavn vil blive vist. I filindberetning skal det indberettes i record 6004. 

Validering af feltet:

1. Kontonummeret eksisterer og er markeret gyldig.

2. Der må ikke være indberettet både feltnr 0114 og 0115 for samme ydelse/under samme record 6000.

3. Der må ikke være indberettet flere feltnr 0114 eller 0115 for samme ydelse/under samme record 6000.

4. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 1 (ydelsesrefusion), skal også feltnr. 0214 være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

5. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 2 (løntilskud til arbejdsgiver) skal både feltnr. 0215 og 0216 også være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

6. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 3 (tilskud til borger) skal også feltnr. 0215 være indberettet for ydelsen/under samme record 6000 og feltnr. 0216 må ikke være indberettet for ydelsen/under samme record 6000.

7. Hvis kontonummeret er registreret med KontoArt = 2 (løntilskud til arbejdsgiver) skal se-nr. på indkomstmodtager/record 6000 (feltnr 5) være udfyldt med et gyldigt cvr-/se-nr.

214 YR-ydelsesperiode (feltnr. 0214)
Periode for den ydelse, der udbetales og berettiger til ydelsesrefusion. Formatet er YYYYMMDD-YYYYMMDD for henholdsvis start og slutdato for perioden.

I eIndkomst online kan perioden vælges ved feltet eller indtastes. I filindberetning skal perioden indberettes i record 6004.

Validering af feltet:

1. Korrekt format (YYYYMMDD-YYYYMMDD), og at slutdato ikke ligger før startdato.

2. Der må ikke være indberettet flere feltnr. 0214 for samme ydelse under samme record 6000.

3. Startdato og slutdato skal ligge inden for kontonummerets gyldighedsperiode.

4. Startdato må ikke ligge før den angivne lønperiodes startdato og slutdato må ikke ligge efter den angivne lønperiodes slutdato.

5. Feltnr. 0114 eller 0115 skal også være indberettet og kontonr. skal være registeret med KontoArt = 1 (Ydelsesrefusion).

6. Skal være ledsaget af beløb i feltnr. 14 Am-bidragsfri A-indkomst, feltnr. 38 Am-bidragsfri B-indkomst eller i feltnr. 98 Tilbagebetaling af kontanthjælp

7. Indkomsttype skal være i listen {04, 06, 07}

215 YR-periode for refusion/tilskud (feltnr. 0215)
Periode for den ydelse, der udbetales som refusion eller tilskud til borger eller arbejdsgiver, hvor ydelsen berettiger til ydelsesrefusion. Formatet er YYYYMMDD-YYYYMMDD for henholdsvis start og slutdato for perioden.

I eIndkomst online kan perioden vælges ved feltet eller indtastes. I filindberetning skal det indberettes i record 6004.

Validering af feltet:

1. Korrekt format (YYYYMMDD-YYYYMMDD), og at slutdato ikke ligger før startdato.

2. Der må ikke være indberettet flere feltnr. 0215 for samme ydelse under samme record 6000.

3. Startdato og slutdato skal ligge inden for kontonummerets gyldighedsperiode.

4. Startdato må ikke ligge før den angivne lønperiodes startdato og slutdato må ikke ligge efter den angivne lønperiodes slutdato.

5. Feltnr. 0114 eller 0115 skal også være indberettet og kontonr. skal være registeret med KontoArt = 2 (Løntilskud til arbejdsgiver) eller 3 (Tilskud til borger).

6. Skal være ledsaget af:

- Beløb i feltnr. 36 Am-bidragspligtig B-indkomst eller feltnr. 38 Am-bidragsfri B-indkomst, og  

- Indtægtsart 0070 eller 0071.

7. Indkomsttype skal være 05 B-indkomst.

216 YR-udløsende cpr-nr. (feltnr. 216)
Det cpr-nr., der udløser refusion eller tilskud, hvor perioden er angivet i feltnr. 215 

I eIndkomst online kan cpr-nummeret indtastes. I filindberetning skal cpr-nummeret indberettes i record 6004.

Validering af feltet:

1. Cpr-nummeret skal være validt iflg. CPR-registret.

2. Skal være ledsaget af periode i feltnr. 215.