Dato for udgivelse
14 Nov 2016 14:13
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-1707476
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

EU-Kommissionen har vedtaget 3 nye tariferingsforordninger , samt ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif


EU-Kommissionen har vedtaget 4 nye tariferingsforordninger under KN 9404, 8504, 8537 og 7020

EU-Kommissionen har den 4 november vedtaget 3 gennemførselsforordninger

  • Forordning 1956/2016 om tykkelsen af sengetæpper under KN 9404
  • Forordning 1957/2016 om tarifering af en elektronisk styreenhed under KN-kode 8504 40 90
  • Forordning 1958/2016 om tarifering af "power distribution unit" under KN-kode 8537 10 99

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L 301 af 9 november 2016 og træder i krafts d. 29 november 2016.

Desuden har EU-Kommissionen  d 7 november vedtaget 1 gennemførselsforordning.

  • Forordning 1962/2016 om tarifering af ikke-samlede brusedøre under KN-7020 00 80

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende  L303 af 10 november 2016 og træder i kraft den 30 november 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.