Dato for udgivelse
25 Oct 2016 13:03
SKM-nummer
SKM2016.480.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-0050869
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
EU-salgsangivelse, fakturering, fællesregistrering, VIES
Resumé

SKAT orienterer om administrative forenklinger for fællesregistreringer og de virksomheder, der indgår i fællesregistreringer, i forbindelse med EU-handel.

Hjemmel

Lbk.nr. 760/2016

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 52 a
Momsloven § 54
Momsloven § 55
Momsloven § 57
Momsbekendtgørelsen § 58
Momsbekendtgørelsen § 77
Momsbekendtgørelsen § 97
Rådets forordning (EU) Nr. 904/2010, artikel 31
Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 282/2011, artikel 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, A.B.3.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, A.B.3.3.1.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, A.B.4.2.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, D.A.6.2.2.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, D.A.10.1.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, D.A.3.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, D.A.14.1.7

Skatteministeriet, Koncerncentret, var i 2010/2011 i dialog med erhvervslivet om en stramning af praksis for afstemningen mellem oplysningerne i momsangivelsens rubrik B om salg af varer og ydelser, der skal indberettes til "EU-salg uden moms" og de oplysninger, der så rent faktisk bliver indberettet som "EU-salg uden moms". Samtidig ønskede ministeriet at stramme praksis, så virksomheder, der indgik i en fællesregistrering, anvendte samme navn, adresse og momsnummer i Kommissionens VIES-database. Dvs., at alle virksomheder, der indgik i en fællesregistrering, skulle anvende navn, adresse og momsnummer på den afregnende virksomhed i fællesregistreringen. Tilsvarende i forbindelse med fakturering.

Erhvervslivet påpegede i den forbindelse, at det vil give problemer, hvis der bliver ændret praksis, uden at VIES-systemet bliver tilrettet, så alle de virksomheder, som indgår i en fællesregistrering, fremgår af VIES, ikke kun den afregnende virksomhed.

Skatteministeriet oplyste på den baggrund EU-Kommissionen om, at de påtænkte stramninger af praksis først vil blive gennemført, når de nødvendige ændringer i VIES er blevet gennemført. Se orientering fra Skatteministeriet, Koncerncentret, på momskontaktsudvalgsmødet den 10. oktober 2012.

Skatteministeriet er fortsat i dialog med Kommissionen om behovet for ændringer i VIES-systemet.

SKAT vil derfor indtil videre opretholde følgende praksis om administrative forenklinger:

Salg

Indtil videre kan SKAT acceptere, at virksomhederne på deres salgsfakturaerne alene oplyser deres individuelle CVR-/SE-nummer i forbindelse med EU-handel, men ikke fællesregistreringens momsnummer. SKAT kan indtil videre både acceptere, at virksomhederne benytter det individuelle CVR-/SE-nummer i forbindelse med indberetning til EU-salgssystemet, og at virksomhederne i stedet benytter momsnummeret for den afregnende virksomhed i fællesregistreringen.

Om fakturering, se evt. Den juridiske vejlednings afsnit A.B.3.3.1.

Om EU-salgsangivelse (listeindberetning/VIES-indberetning), se evt. Den juridiske vejlednings afsnit A.B.4.2.2.1.

Køb

Indtil videre kan SKAT acceptere, at virksomhederne oplyser deres individuelle CVR-/SE-nummer i stedet for fællesregistreringens momsnummer.

Om pligten til at oplyse momsnummer ved køb af visse ydelser og varer i andre EU-lande, se evt. Den juridiske vejlednings afsnit A.B.3.3.1.5, D.A.6.2.2.5 og D.A.10.1.1.3. Bemærk, at afsnit A.B.3.3.1.5 og D.A.10.1.1.3 først og fremmest beskriver kravene til danske virksomheder i forbindelse med salg til virksomheder i andre EU-lande. Oplysning om andre EU-landes krav til deres virksomheder ved salg til danske virksomheder skal derfor hentes hos myndighederne i det pågældende EU-land. De to afsnit kan dog give en vis indføring i fællestrækkene i, hvordan reglerne er indrettet generelt i EU.

VIES

Når et selskab indgår i en fællesregistrering, så vil det ved opslag på selskabets individuelle CVR-/SE-nummer i VIES fortsat fremgå, at selskabet er momsregistreret.