Dato for udgivelse
25 Oct 2016 10:04
Til
Indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 8 Å (CRS og FATCA)
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Indberetningsformat CRS indberetning

Ved indberetning til SKAT skal der benyttes OECDs CRS XML format.

Indberetningsformat FATCA indberetning

Der er kommet en ny version 2.0 til det amerikanske FATCA XML i august 2016. I den forbindelse har SKAT valgt at ændre indberetningsformat fra SKAT XML til IRS FATCA XML.


Den 29. oktober 2014 underskrev Danmark den internationale udvekslingsaftale Common Reporting Standard (CRS). Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Første gang der skal indberettes til CRS er vedrørende indkomståret 2016. Frist for indberetning er d. 1. maj 2017. Information herom kan findes på skat.dk - Jura - Udvekslingsaftaler

Indberetningsformat til CRS indberetning

Ved indberetning til SKAT skal der benyttes OECDs CRS XML format. Skema og indberetningsvejledning kan findes på OECDs hjemmeside

Ved at bruge det internationale CRS format opnås den fordel, at alle som skal udvikle indberetningsløsninger til CRS i vid udstrækning kan anvende OECDs dokumentation og vejledning direkte. Det vil også give mulighed for at genbruge viden, hvis der indberettes til forskellige landes skattemyndigheder.

SKAT vil dog have behov for at foretage nogle få tilpasninger til OECDs skema. Fx vil der ske udvidelse med felter til indberetning af CPR.nr/Se.nr/CVR.nr. som er alene er til SKATS brug, og enkelte felter kan gå fra at være valgfri til obligatoriske.

Ændring af indberetningsformat til FATCA indberetning.

Der er kommet en ny version 2.0 til det amerikanske FATCA-XML d. 30. august 2016. I den forbindelse har SKAT valgt at ændre indberetningsformat fra SKAT XML til IRS FATCA XML. Skema og indberetningsvejledning kan findes på IRS hjemmeside

Fordelene hermed er de samme som er nævnt ovenfor vedr. CRS.

SKAT vil dog have behov for at foretage nogle få tilpasninger til FATCA skema. Fx vil der ligesom i CRS skemaet ske udvidelse med felter til indberetning af CPR.nr/Se.nr/CVR.nr. som er alene er til SKATS brug, og enkelte felter kan gå fra at være valgfri til obligatoriske.

CRS og FATCA formaterne er i overvejende grad ens, og derfor vil der som udgangspunkt være sammenfald i tilpasningerne. Vi forventer at kunne udsende første version af skemaerne med SKATs tilpasninger i november 2016.

Informationsmøde

SKAT vil i november 2016 afholde et informationsmøde vedr. den tekniske løsning for indberetning til CRS og FATCA. Her vil der b.la. være en gennemgang af de tilpasninger SKAT har foretaget til skemaerne. Mødet vil blive afholdt som et webinar hvor det er muligt at deltage online. Der er plads til 75 deltagere pr. møde. Efter mødet vil der blive lagt en videooptagelse af mødet på eKapitals hjemmeside www.skat.dk/ekapital.

Tilmelding skal ske til Modernisering-ekapital@skat.dk med emnetekst "Informationsmøde CRS/FATCA". Ved tilmelding bedes i oplyse jeres cvr.nr.

Spørgsmål til den tekniske løsning kan sendes til samme E-mail adresse, med emnetekst "Spørgsmål CRS/FATCA".