Dato for udgivelse
10 Oct 2016 11:42
Til
Imortører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
08.10.2016
7225 19 10 00      Udgår og erstattes af:
7225 19 10 ---Varmvalsede:
10 ----Produkter pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, uden reliefmønster, af tykkelse over 10 mm, og produkter pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, uden reliefmønster, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm og af bredde 2 050 mm og derover 0
90 ----Andre varer 0
7226 19 10 00 Udgår og erstattes af:
7226 19 10 ---Kun varmvalsede:
10 ----Produkter pletterede, belagte eller overtrukne 0
90 ----I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017 som forventes udsendt ultimo december 2016.