Dato for udgivelse
10 Oct 2016 10:23
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1076533
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1777 offentliggjort i EU-tidende L 272 af 7. oktober 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 og ex 7225 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/1777.

Forordningen trådte i kraft den 8. oktober 2016.