Dato for udgivelse
26 Oct 2016 10:06
SKM-nummer
SKM2016.481.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1482286
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2017.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39.

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2016-2, G.A.3.1.1.1.3.3

Under henvisning til § 39 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2017.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

113.400

141.409

0 %

6 %

141.410

149.419

4 %

7 %

149.420

157.419

4 %

8 %

157.420

165.429

4 %

9 %

165.430

173.429

4 %

10 %

173.430

181.429

5 %

11 %

181.430

189.439

6 %

12 %

189.440

197.439

7 %

13 %

197.440

205.449

8 %

14 %

205.450

213.429

9 %

15 %

213.430

221.439

10 %

16 %

221.440

229.459

11 %

17 %

229.460

237.449

12 %

18 %

237.450

245.469

13 %

19 %

245.470

253.449

14 %

20 %

253.450

261.459

15 %

21 %

261.460

269.459

16 %

22 %

269.460

277.469

17 %

23 %

277.470

285.489

18 %

24 %

285.490

293.469

19 %

25 %

293.470

301.479

20 %

26 %

301.480

309.479

21 %

27 %

309.480

317.489

22 %

28 %

317.490

325.489

23 %

29 %

325.490

333.489

24 %

30 %

333.490

341.499

25 %

30 %

341.500

349.499

26 %

30 %

349.500

357.509

28 %

30 %

357.510

365.509

29 %

30 %

365.510

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 750 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.680 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.150 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.090 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 6.150 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.280 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 113.400 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.