Dato for udgivelse
04 Oct 2016 17:12
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-1472937
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

4 nye tariferingsforordninger


Kommissionen har d 28 september vedtaget 4 gennemførselsforordninger

Forordning 1758/16 om tarifering af "huskespil" under KN-kode 9504 40 00

Forordning 1759/16 om tarifering af "stilleskrue" under KN-kode 7318 15 90

Forordning 1760/16 om tarifering af "seddelfordeler" under KN-kode 8472 90 70

Forordning 1761/16 om tarifering af videoinspektionskamera under varekode 8525 80 91

Forordningerne er offentliggjort  i EU-Tidende  L 269  af 4. oktober og træder i kraft d 24 oktober 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.