Dato for udgivelse
30 Sep 2016 07:27
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-1460152
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Forklarende Bemærkning til KN vedr. kap. 27 (bilag A)


Kommissionen har vedtaget en ændring til de Forklarende Bemærkninger til KN for kap 27 (bilag A vedr. Metode til bestemmelse af procentindholdet af aromatiske forbindelse i produkter med slutkogepunkt over 315 °C).

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 357 af 29. september 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret