Aktuelle nyheder i version 14.9

I version 14.9 er der oprettet et nyt underafsnit til 19. Excel- og CSV-format til indberetning med navn 19.1 Link til lønskabeloner i Excel. Afsnittet indeholder links til indberetningsskabeloner i Excel, der er tilpasset særlige situationer, fx medarbejdere, der bor i udlandet, honorarer og arbejdsudleje. Derved er det ikke nødvendigt at tilpasse standardskabelonen. Derudover er der foretaget en række præciseringer og rettelser - se hvilke under "Nyt i denne version (14.9)". 

Aktuelle nyheder i version 14.8

Afsnit 17. Grænsegængere har ændret navn til 17. Hjemmearbejde i udlandet. Afsnittet beskriver de gældende regler for indberetningspligt for danske virksomheder, der har ansatte, der arbejder i Danmark, men bor i udlandet og arbejder delvist hjemmefra. Tidligere versioner af afsnittet har udelukkende beskrevet indberetningsreglerne for personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. I det nye afsnit er det præciseret, at de indberetningsregler, der er beskrevet for personer, der ikke er omfattet af Øresundsaftalen, gælder for alle personer, der bor i udlandet og arbejder i hjemme i et omfang, der medfører, at skatten af lønindkomsten ikke tilkommer Danmark.

Sådan kan du få besked, når der er nyheder om eIndkomst

Driftsforstyrrelser meddeles om muligt i vores driftslog. På siden med driftsloggen kan du tilmelde dig abonnement på RSS-feeds om nyhederne på driftsloggen.

På driftsloggen kommer der også meddelelse, når vejledninger udgives i en ajourført version.