Dato for udgivelse
08 Sep 2016 14:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-035664
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Thailand.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 329/06) offentliggjort i EU-tidende C 329 af 7. september 2016 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse ringmekanismer (toldtariffens pos. 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 og 8305 10 00 36) med oprindelse i Thailand (TH).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i (2016/C 329/6).