Dato for udgivelse
31 Aug 2016 12:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
8427 90 00 30      Tekst ændret til:
--Håndbetjente palletrucks med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en vejemekanisme,
som ikke er integreret i chassiset
8431 20 00 50 Tekst ændret til:
--Chassis og hydraulisk anordning med et såkaldt "vægtangivelsessystem" bestående af en
vejemekanisme, som ikke er integreret i chassiset
01.09.2016
0304 99 99 10 Udgår og erstattes af:
0304 99 99 ------Af makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
11 -------Sildelapper 7,5%
19 -------Af andre fisk 7,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2017 som forventes udsendt ultimo december 2016.