Dato for udgivelse
24 Aug 2016 13:36
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelsen af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i anvendelsesperioden  for de endelige foranstaltninger.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1402 offentliggjort i EU-tidende L 228 af 23. august 2016 meddelt om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for tre eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelsen af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler)(toldtariffens pos. ex 8541 40 90)(Taric-tillægskode: B859, B860, B869) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i anvendelsesperioden  for de endelige foranstaltninger.

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2016/1402.

Forordningen træder i kraft den 24. august 2016.