Dato for udgivelse
15 Sep 2016 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2016 09:02
SKM-nummer
SKM2016.397.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 5-770/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Emneord
SKAT, afvisning, sagsomkostninger, udarbejdsdygtig
Resumé

Sagsøgeren var som følge af sygdom forhindret i at give møde under hovedforhandlingen, hvorefter retten anmodede om lægeerklæring. Af den fremsendte lægeerklæring fremgik, at sagsøgeren havde været uarbejdsdygtig fra tidspunktet for hovedforhandlingen, og at han formentlig ville være i yderligere 5 dage.

Retten fandt, at da sagsøgeren ifølge lægeerklæringen ikke havde været forhindret i at give møde, og da lægeerklæringen fremtrådte som udstedt af en praksis, der beskæftigede sig med ortopædi/sportsmedicin og kirurgi/sportsmedicin, havde sagsøgeren ikke dokumenteret at have haft lovligt forfald til hovedfor- handlingen.

Retten afviste på denne baggrund sagen, jf. retsplejelovens § 362, jf. § 360.

Reference(r)

Retsplejeloven § 362, jf. § 360

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.10.3.

Appelliste

Parter

A

(Advokat Tobias Stenkær Albrechtsen)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Malthe Gade Jeppesen)

Afsagt af byretsdommer

Helle Dietz

Sagens oplysninger

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt oversat lægeerklæring om uarbejdsdygtighed vedrørende A.

Det fremgår af den oversatte lægeerklæring, at A har været uarbejdsdygtig siden den 7. marts 2016 og formentlig vil være det til den 11. marts 2016. Det fremgår ikke af lægeerklæringen, at A den 7. marts 2016 var forhindret i at møde i retten på grund af sygdom. Når sammenholdes med, at erklæringen fremtræder som udstedt af en praksis, der beskæftiger sig med ortopædi/sportsmedicin og kirurgi/sportsmedicin, finder retten, at sagsøger ikke har dokumenteret, at han havde lovligt forfald til hovedforhandlingen den 7. marts 2016. Retten besluttede derfor at afvise sagen, jf. retsplejelovens § 362, jf. § 360.

Retten besluttede, at sagsøger inden 14 dage skal betale sagsomkostninger til sagsøgte med 87.500 kr. Beløbet til dækning af sagsomkostninger er incl. moms og omfatter udgifter til advokatbistand. Beløbet er fastsat under hensyn til sagens værdi og det forhold, at sagsøger, uden dokumenteret lovligt forfald, udeblev fra den berammede hovedforhandling.

Sagen sluttet.

Retten hævet.